Konut ve çatılı işyerlerinin kira bedellerinin belirlenmesi ve artırılması usulünü bu yazımızda elealacağız. 1- Kira Bedelinin […]
Türk Medeni Kanunu’nda nafaka 4 farklı tür olarak karşımıza çıkmaktadır: Tedbir Nafakası: Boşanma veya ayrılık davası […]
Hukuk davalarında davalı tarafa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca belli şartlar oluştuğunda hâkim tarafından ek […]
KİRA BEDELİ TESPİT DAVASI NEDİR? Sadece konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü olmak üzere geçerli bir […]
Mirasın reddi, kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın […]
Destekten yoksun kalma tazminatı; iş kazası, trafik kazası, hekim hatası veyahut kasten ya da taksirle adam […]
Vatandaşlık: Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede […]
Tıbbi malpraktis nedir? Malpraktis ; Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13. maddesinde “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya […]